ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2017 09:39

Ορισμός υπαλλήλου ως εισηγητή θεμάτων του Δήμου Αλοννήσου και των δυο Ν.Π.Δ.Δ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αλόννησος

Ταχ. Κώδικας : 37005

Τηλέφωνο : 2424350202

Πληροφορίες :Ν. Αναγνώστου

E-mail : nikolaos.anagnostoy@0578.syzefxis.gov.gr

Αλόννησος 02-02-2017

Αριθ. Αποφ. : 322

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου ως εισηγητή θεμάτων του Δήμου Αλοννήσου και των δυο Ν.Π.Δ.Δ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’),

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ.33 /Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»,

3. Τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 29251/06-10-2016 και 32746/09-11-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών & διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ορισμός Εισηγητή στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α΄ βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016»,

4.To υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 18439/228531/27-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,

5. Το γεγονός ότι πρέπει να οριστεί εισηγητής σε θέματα προσωπικού του δήμου Αλοννήσου και των Ν.Π.Δ.Δ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας καθώς και αναπληρωτής του,

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αλοννήσου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ορίζουμε τον Αναγνώστου Νικόλαο του Αποστόλου, Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α΄, ως εισηγητή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας για θέματα προσωπικού του Δήμου μας και των δύο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικών-Αθλητικών-Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου (Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α)» & «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου (Δ.Λ.Τ.Α)» με αναπληρωτή, την Δροσάκη Νίκη του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ΄.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου μας και στο Διαύγεια.

                                  

                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                       Π.ΒΑΦΙΝΗΣ                                          

Διαβάστηκε 698 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ορισμός υπαλλήλου ως εισηγητή θεμάτων του Δήμου Αλοννήσου και των δυο Ν.Π.Δ.Δ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας